Nổi bật

Các thủ thuật tấn công Website và giải pháp phòng chống

Follow on Facebook

Giới thiệu khóa học:

Khoá  học  được  thiết  kế  một cách trực quan, cung cấp những kiến thức phân tích, đánh giá và nhận định các kỹ thuật tấn công một  cách  toàn  diện  dựa  trên  những  trường  hợp  tấn  công  thực  tế.  Hơn  thế  nữa,  giảng  viên  sẽ hướng dẫn cho học viên các kiểu tấn công khác nhau cũng như cách khai thác điểm yếu, kỹ thuật hack nhằm đưa ra những biện pháp phòng chống tấn công ứng dụng Web chỉ từ một trình duyệt đơn giản.

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được các giải pháp phòng chống tấn công website
  • Nhận thức được các kiểu tấn công nguy hiểm vào website

Đối tượng tham gia:

  • Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống, Chuyên viên bảo mật, Chuyên gia tư vấn an ninh mạng, Lập trình viên Web, Thiết kế Web….
  • Các đối tượng làm việc liên quan đến bảo mật Web với kiến thức cơ bản về mạng máy tính, lập trình và các hệ điều hành Windows, Linux là một lợi thế.

Điều kiện tham gia: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Website

Thời lượng: 3 ngày (24 giờ)