Nổi bật

Cảnh sát an ninh Oracle

Follow on Facebook

Giới thiệu: Khóa học cung cấp kiến thức toàn diện về an ninh cơ sở dữ liệu Oracle; tấn công và chống tân công. Mục tiêu: Giúp học viên tìm kiếm và phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, thực hiện các giải pháp phòng chống từ cấp độ cơ bản đến cấp độ nâng cao cho Oracle Đối tượng tham gia: Tất cả những ai quan tâm đến bảo mật Oracle, muốn trở thành chuyên gia an ninh Oracle hàng đầu tại Việt Nam Thời lượng: 124

giờ