Nổi bật

GÓC CHIA SẺ

Quản trị – Tối ưu

10/04/2015 // 0 Comments

Nén dữ liệu với Oracle 10g và 11g ! ! Mã hóa dữ liệu với Oracle TDE !! Tối ưu câu lệnh Oracle SQL Quản trị Oracle Listener hiệu quả Tạo [...]

Bảo mật

10/04/2015 // 0 Comments

Slide hội thảo An ninh nội bộ và Chính sách ATTT ! Giải thuật mã hóa mật khẩu Oracle ! VietPace phân tích bản vá lỗi bảo mật Oracle CPU-012009 [...]