Nổi bật

Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI (PMP)

Follow on Facebook

Giới thiệu khóa học

Khóa học này trang bị những kỹ năng chuyên sâu và nâng cao cho người làm quản lý dự án theo chuẩn của học viện PMI.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học này học viên sẽ có những kỹ năng

  • Nắm vững các phương pháp làm việc với nhóm dự án
  • Vận dụng các phương pháp và nguyên tắc của Quản lý dự án vào thực tế triển khai.
  • Vận dụng phương pháp ước lựợng chính xác thời gian biểu và chi phí dự án để kịp tiến độ đề ra.
  • Dự đoán nhu cầu của khách hàng để đối mặt với sự cạnh tranh tốt hơn.

Phương pháp vượt qua những khó khăn mà những người quản lý dự án thường phải đối mặt do tính phức tạp của dự án hoặc nguy cơ của thất bại liên quan tới các quá trình lập kế hoạch dài hơi cho dự án.

Thời lượng : 5 ngày