Nổi bật

Công nghệ điện toán đám mây

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học :

Điện toán đám mây (Cloud Cumputing) là một cuộc cách mạng trên tất cả các phương diện của CNTT bao gồm, phần cứng, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng. Do môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng nên các tổ chưc, doanh nghiệp phải phải chịu rất nhiều áp lực để đáp ứng sự thay đổi này với một hạ tầng CNTT và các ứng dụng linh hoạt.

Khóa học tổng quan về Coud computing cung cấp cho học viên các kiến thức quan trọng và kinh nghiệm cần thiết để tận dụng lợi ích từ kinh doanh và kỹ thuật của điện toán đám mây, giúp cho việc tìm hiểu, để xây dựng và triển khai điện toán đám mây cho tổ chức doanh nghiệp

Kết quả đạt được :

– Hiểu được các khái niệm và kiến trúc của điện toán đám mây

– Hiểu rõ các thành phần hạ tầng mây và các công nghệ mây

– Nắm được các đặc điểm, dịch vụ và mô hình triển khai điện toán đám mây

– Hiểu được các lợi thế và lợi ích đầu đầu của điện toán đám mây

– Nắm được quy trình quản lý dịch vụ của điện toán đám mây

– Nắm được các vấn đề của bảo mật hạ tầng điện toán đám mây và các giải pháp

– Tìm hiểu thực tế của việc chuyển đổi và sang và sử dụng điện toán đám mây

– Tìm hiểu các nhà cung cấp mây và các nhà cung cấp dịch vụ

Đối tượng tham gia :

– Chuyên viên, kỹ sư CNTT trong các tổ chức doanh nghiệp

– Cán bộ quản lý về công nghệ và kinh doanh liên quan

– Các cá nhân muốn tìm hiểu lĩnh vực cloud computing

Thời lượng khóa học : 05 ngày