Nổi bật

Đào tạo chuyên gia ứng cứu sự cố máy tính

Follow on Facebook

Tổng quan chương trình:

Khóa học đào tạo chuyên gia (đội) ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính, mạng máy tính  và sự cố an ninh thông tin. Khóa học cung cấp cho các chuyên gia kiến thức để tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống mạng, ngăn chặn và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra với máy tính, sự cố an toàn thông tin trên mạng tin học, hệ thống máy tính theo một quy trình chuẩn của tổ chức.

Khóa học cung cấp các nội dung lý thuyết và diễn tập thực hành cần thiết để các chuyên gia với vai trò “đầu mối” điều phối hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố máy tính , mạng máy tính, sự cố an ninh thông tin trong đơn vị mình phụ trách. Học xong khóa học, học viên có thể xây dựng, quản lý, vận hành,  khắc phục  sự cố,   cũng như đáp ứng và khắc phục các thảm họa nhằm giảm thiếu  tối đa các sự cố máy tính, mạng máy tính hệ thống thông tin theo những tiêu chuẩn và quy trình thống nhất nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại trong khoảng thời gian nhanh nhất..                                                                                                          Khóa học cũng giúp học viên xây dựng các chiến lược khắc phục phòng ngừa và triển khai các đội xử lý sự cố an ninh máy tính khẩn cấp mang lại hiệu quả thiết thực cho tổ chức. Sau phần lý thuyết các học viên sẽ được thực hành kỹ năng phát hiện và ngăn chặn các sự cố, quy trình thao tác chuẩn và có diễn tập khi xảy ra sự cố một cách thống nhất theo quy trình chuẩn từ trên xuống dưới,từ trung ương tới địa phương.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung: vui lòng liên hệ theo địa chỉ email : contact_hn@vietpace.com hoặc số điện thoại 0462780050 để biết thông tin chi tiết