Nổi bật

Đào tạo về Penetration Testing – Khóa học về kiểm định an ninh mạng

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học:

Khóa học  đào tạo được  thiết  kế  cho các quản trị  mạng  và  chuyên gia bảo mật  cần phải  làm quen với  thế giới của hacker và các kỹ thuật tấn công của hacker  .  Khóa học sẽ  giới thiệu  các  công cụ  hacking  mới  nhất  và  kỹ  thuật  trong  lĩnh  vực  này  và  bao  gồm  các  bài  thực  hành demo  tấn  công  và  phòng  thủ  trực  quan.  Với  “Khóa  học  đào  tạo  vềPenetration Testing” chúng tôi sẽ  cung cấp cho học viên các kiến thức đầy đủ  và  cần  thiết  đển  tiến  hành  các  thử nghiệm  thâm  nhập  vào  hệ  thống  (Penetration Testing)  theo các  bước  để tìm ra các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật  để từ đó hiểu hơn về các nguy cơ đang tồn tại trên hệ thống để có cách khắc phục và xử lý trước các nguy cơ và rủi ro đó.

Kết quả đạt được sau khóa học:

–         Thực hiện quy trình kiểm soát truy cập tại chỗ và từ xa,.

–          Thực hiện quy trình sao lưu, dự phòng thông tin.

–          Thực hiện giám sát và ghi nhật ký kiểm định an ninh mạng

–         Kỹ năng khảo sát tổng thể an toàn an ninh hệ thống mạng như: tưởng lửa, web server; mail server; an ninh mạng nội bộ; an ninh hệ thống dữ liệu…

–          Kỹ năng phân loại tài nguyên thông tin và đánh giá mức độ bảo mật của tài nguyên;

–          Kỹ năng phân loại vai trò, trách nhiệm của người quản trị và người sử dụng.

–          Hiểu quy tắc, yêu cầu và hướng dẫn quy trình đảm bảo an ninh hệ thống mạng nội bộ.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ địa chỉ email contact_hn@vietpace.com hoặc số điện thoại 0462780050