Nổi bật

Dịch vụ cho thuê DBA

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp không chuyên về CNTT, nhưng lại đang dự kiến triển khai các giải pháp công nghệ Oracle thì việc cần có một người quản trị DBA có kinh nghiệm giúp vận hành hệ thống ổn định là nhu cầu thiết thực.

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp các chuyên gia Oracle (DBA) thực thụ giúp Quí doanh nghiệp quản trị hệ thống dữ liệu Oracle được tốt nhất.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian, chi phí và nhân công thực hiện tùy vào độ phức tạp của hệ thống vào nhu cầu của doanh nghiệp
  • Cán bộ DBA của chúng tôi sẽ tuân thủ mọi qui định do doanh nghiệp đặt ra
  • Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, với hiệu suất cao
Lợi ích khách hàng

  • An tâm với cán bộ DBA được huấn luyện bài bản và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi
  • Hệ thống hoạt động ổn định, an toàn với hiệu suất cao
Phạm vi công việc

  • Khảo sát và tìm hiểu hiện trạng doanh nghiệp
  • Thống nhất mục tiêu và qui cách làm việc
  • Thay mặt doanh nghiệp quản trị hệ thống Oracle
  • Báo cáo định kì đến chủ doanh nghiệp
  • Ngoài các công việc DBA thường làm, cán bộ DBA của chúng tôi cũng sẽ làm theo các yêu cầu DBA khác của Quí doanh nghiệp
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com

offshore centre