Nổi bật

Dịch vụ cho thuê chuyên gia Quản lý dự án liên quan công nghệ Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp không chuyên về CNTT, nhưng lại đang dự kiến triển khai các giải pháp công nghệ Oracle thì việc cần có một người quản lý dự án CNTT có kinh nghiệm trong lĩnh vực Oracle là điều quan trọng, cần thiết.

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp Quí doanh nghiệp an tâm và có được hiệu quả cao nhất khi triển khai giải pháp công nghệ Oracle.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian, chi phí và nhân công thực hiện tùy vào độ lớn của dự án doanh nghiệp triển khai
  • Cán bộ quản lý dự án của chúng tôi sẽ tuân thủ mọi qui định do doanh nghiệp đặt ra
  • Bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, với những tư vấn và phản biện thích hợp đến chủ doanh nghiệp
Lợi ích khách hàng

  • Tin tưởng và an tâm với người Quản lý dự án chuyên nghiệp của chúng tôi
  • Khả năng triển khai dự án thành công, với hiệu quả cao nhất
Phạm vi công việc

  • Khảo sát và tìm hiểu hiện trạng doanh nghiệp
  • Thống nhất mục tiêu và qui cách làm việc
  • Thay mặt doanh nghiệp quản trị dự án triển khai
  • Báo cáo định kì đến chủ doanh nghiệp
  • Chỉ đạo và quản lý đội ngũ nhân sự thực hiện dự án
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com