Nổi bật

Dịch vụ cung cấp giấy phép bản quyền Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Sử dụng phần mềm có bản quyền là hình thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tác giả sản phẩm phần mềm đó. Hầu hết các nước phát triển trên thế tuân thủ khá tốt việc tác quyền, tuy nhiên một số nước Châu Á lại ít chú trọng việc này, trong đó có Việt Nam.

Doanh nghiệp đồng ý sử dụng phần mềm Oracle có bản quyền, sẽ nhận được giấy phép sử dụng phần mềm Oracle có bản quyền và sự hỗ trợ kỹ thuật cơ bản trong quá trình sử dụng phần mềm có bản quyền này. Chúng ta có thể mua phần mềm Oracle bản quyền theo cách tính theo Số CPU hoặc số người dùng kết nối đến Oracle Database.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian giao hàng thường trong 1 tháng kể từ khi kí hợp đồng mua hàng
  • Mua bản quyền phần mềm Oracle sẽ được cấp 1 tài khoản truy cập hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Oracle
  • Thời hạn sử dụng theo năm, hết hạn phải trả thêm phí gia hạn nếu muốn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cơ bản từ Oracle
  • Cơ bản, phần mềm có bản quyền không khác với phần mềm không có
Lợi ích khách hàng

  • Tuân thủ luật sở hữu trí tuệ và sử dụng phần mềm đã được cấp bản quyền
  • Nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cơ bản của Oracle
Phạm vi công việc

  • Tư vấn cách mua bản quyền phần mềm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
  • Hỗ trợ kỹ thuật cộng thêm theo nhu cầu khách hàng
  • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com