Nổi bật

Dịch vụ cứu dữ liệu có hoặc không có bản sao lưu Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp có dữ liệu quan trọng nhưng chưa kịp sao lưu hoặc thậm chí có sao lưu nhưng do sự cố nghiêm trọng xảy ra, không có khả năng phục hồi lại dữ liệu đã mất hoặc đưa hệ thống về thời điểm bình thường như trước lúc xảy ra sự cố thì thích hợp với dịch vụ đặc biệt này.

Tùy vào loại sự cố, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục hệ thống về thời điểm ban đầu, mất ít dữ liệu nhất có thể. Ngay cả khi hệ thống không có bản sao lưu, chúng tôi cũng cố gắng cứu được dữ liệu quan trọng nhất cho khách hàng.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian thực hiện thường dưới 1 tuần. Tuy nhiên, có những sự cố dù rất phức tạp, nhưng chúng tôi cũng có thể xử lý sự cố trong vài phút. Thời gian tùy thuộc rất nhiều vào từng trường hợp cụ thể
  • Có thể sẽ không cứu được dữ liệu mong muốn, tuy nhiên chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ những biện pháp khác nhau để tìm lại được  một phần hoặt tất cả dữ liệu đã mất
Lợi ích khách hàng

  • Cứu được tất cả hoặc một phần dữ liệu
  • Đưa hệ thống về hoạt động bình thường như trước khi xảy ra lỗi
  • Được cảnh báo và tư vấn những phương án cần phải làm để hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu
Phạm vi công việc

  • Khảo sát và phân tích hiện trạng lỗi
  • Lên phương án và kế hoạch xử lý phù hợp
  • Kiểm thử
  • Lập tài liệu đã xử lý
  • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com