Nổi bật

Dịch vụ đánh giá điểm yếu bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu

Follow on Facebook

Tổng quan

Hầu hết mọi hệ thống đều tồn tại những yếu điểm về bảo mật, vì vậy việc đầu tiên chúng ta cần là tiến hành đánh giá yếu điểm, lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trong “hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu” của tổ chức doanh nghiệp chúng ta. Kiện toàn ở góc độ phần mềm quản lý dữ liệu mà doanh nghiệp đang sử dụng, giúp phát hiện các lỗ hổng do bản thân phần mềm và các lỗi cấu hình gây ra.

Bằng việc vận dụng trải nghiệm chuyên sâu nhiều năm của các chuyên gia VietPace, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá toàn bộ các thành phần của hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu liên quan, để soát xét mọi rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn có thể xảy ra.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
  • Có tác động đến hệ thống, tuy nhiên ảnh hưởng không đáng kể
  • Kết hợp nhiều công cụ đánh giá và phương pháp phân tích để phát hiện các yếu điểm bảo mật
Lợi ích khách hàng

  • Kết luận được hệ thống Cơ sở dữ liệu đang ứng dụng có bị lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hay không
  • Là cơ sở để đưa ra các bộ qui trình, chính sách ANTT và lựa chọn các bộ công cụ khắc phục phù hợp nhất với tổ chức
Phạm vi công việc

  • Xác định các yêu cầu đánh giá điểm yếu của doanh nghiệp
  • Khảo sát và phân tích hiện trạng khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu cần đánh giá
  • Dùng phần mềm chuyên dụng đánh giá toàn diện (inside,outsite) các yếu điểm bảo mật trong hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu
  • Bộ báo cáo hoàn chỉnh về các yếu điểm tìm được và các khuyến nghị cần thực hiện
  • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com