Nổi bật

Dịch vụ đánh giá điểm yếu bảo mật qui trình vận hành khai thác dữ liệu

Follow on Facebook

Tổng quan

Hầu hết mọi hệ thống đều tồn tại những yếu điểm về bảo mật, vì vậy việc đầu tiên chúng ta cần là tiến hành đánh giá yếu điểm, lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trong “Qui trình vận hành khai thác hệ thống thông tin” của tổ chức doanh nghiệp chúng ta. Kiện toàn từ góc độc qui trình, là cách tiếp cận bài bản, giúp hạn chế nhiều rủi ro tiềm ẩn về yếu tố con người trong tương lai.

Bằng việc vận dụng trải nghiệm chuyê trải nghiệm chuyên sâu nhiều năm của các chuyên gia VietPace, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá toàn bộ qui trình vận hành khai thác thông tin và chính sách ANTT liên quan mà tổ chức doanh nghiệp đang ứng dùng, để soát xét mọi rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn có thể xảy ra.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Có tác động đến hệ thống, tuy nhiên ảnh hưởng không đáng kể
 • Kết hợp nhiều công cụ đánh giá và phương pháp phân tích để phát hiện các yếu điểm bảo mật
Lợi ích khách hàng

 • Kết luận được qui trình và chính sách ANTT hiện tại có đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin an toàn bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định
 • Là cơ sở để đưa ra các bộ qui trình, chính sách ANTT và lựa chọn các bộ công cụ khắc phục phù hợp nhất với tổ chức
Phạm vi công việc

 • Xác định các yêu cầu đánh giá điểm yếu của doanh nghiệp
 • Khảo sát và phân tích hiện trạng về qui trình vận hành và khai thác hệ thống thông tin của tổ chức doanh nghiệp
 • Khảo sát và phân tích các chính sách, qui định và giải pháp bảo mật hiện tổ chức doanh nghiệp đang áp dụng
 • Tìm hiểu rõ và mô tả chính xác yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trong mạng nội bộ
 • Phân tích, đánh giá và phát hiện yếu điểm từ hiện trạng
 • Xây dựng bộ báo cáo hoàn chỉnh về các yếu điểm tìm được và các khuyến nghị cần thực hiện
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com