Nổi bật

Dịch vụ đánh giá hiện trạng hoạt động hệ thống Oracle (Healthcheck)

Follow on Facebook

Tổng quan

Hệ thống dữ liệu Oracle khi được cài đặt, triển khai ứng dụng và cầu hình hoạt động đáp ứng nhu cầu kinh doanh sẽ chạy ổn định một thời gian. Tuy nhiêu sau một thời gian nhất định thì dữ liệu lớn lên, câu lệnh SQL bắt đầu chậm, đầu đọc đĩa cũng co giãn bất thường khiến khả năng cào xước dữ liệu xảy ra, cũng như quá trình thay đổi cấu hình hệ thống phát sinh những lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Dịch vụ Oracle healthcheck giúp phát hiện kịp thời tất cả các vấn để nêu trên nhằm đưa ra giải pháp ngăn ngừa phù hợp.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian thực hiện thường dưới 1 tháng
  • Tùy vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp mà nội dung công việc sẽ được bổ sung hoặc bớt đi đế đáp ứng tốt nhất đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp khác nhau
  • Ứng dụng nhiều công cụ chuyên sâu khách nhau để không bỏ sót bất kì vấn đề nào ảnh hưởng đến hệ thống
Lợi ích khách hàng

  • Được các chuyên gia giàu VietPace tư vấn và trực tiếp hỗ trợ xử lý sự cố
  • Hệ thống hoạt động ổn định với hiệu năng cao do các vấn đề được phát hiện kịp thời
  • Được hỗ trợ 24/24h thông qua các dịch vụ trực tuyến của các hãng Oracle
Phạm vi công việc

  • Khảo sát cụ thể nhu cầu doanh nghiệp
  • Đánh giá hiện trạng tất cả các thành phần hệ thống dữ liệu
  • Phân tích các thành phần đánh giá
  • Xây dựng báo cáo
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com