Nổi bật

Dịch vụ khắc phục sự cố bất thường hệ thống dữ liệu Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Dù phiên bản mới nhất của phần mềm Oracle Database đã cải tiến và tự động đáng kể tác vụ tối ưu, tinh chỉnh. Cũng như hệ thống hoạt động ổn định, ít xảy ra lỗi bất thường. Tuy nhiên, dù đã cải tiến nhưng vẫn có những lỗi ‘bất thường’, không xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước những lỗi bất thường này, hệ thống có thể không hoạt động được nữa. Trường hợp này, đòi hỏi khả năng xử lý sự cố đặc biệt và rất nhiều kinh nghiệm khắc phục sự cố liên quan thì mới có khả năng đưa hệ thống về hoạt động như bình thường.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian thực hiện thường dưới 2 tuần, phụ thuộc nhiều vào từng trường hợp cụ thể
  • Có thể phải thực hiện một số kỹ thuật can thiệp sâu vào cấu trúc datafile hoặc controlfile, redolog để đưa hệ thống về trạng thái bình thường
Lợi ích khách hàng

  • Hệ thống hoạt động bình thường trở lại
  • Được cảnh báo và tư vấn những phương án cần phải làm để hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu
Phạm vi công việc

  • Khảo sát và phân tích hiện trạng sự cố
  • Lên phương án và kế hoạch xử lý phù hợp
  • Kiểm thử
  • Lập tài liệu đã xử lý
  • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com