Nổi bật

Dịch vụ phản biện tính khả thi của dự án ứng dụng công nghệ Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp không chuyên về CNTT, nhưng lại đang dự kiến triển khai các giải pháp công nghệ Oracle lớn và phức tạp thì việc cần có một người am hiểu và trải nghiệm về các dự án Oracle lớn là điều quan trọng, cần thiết.

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò người phản biện, tìm ra các khiếm khuyết của đơn vị cung cấp giải pháp và đưa ra phản biện, chất vấn nhằm mục đích thống nhất được giải pháp tốt nhất cho Quí doanh nghiệp

Đặc điểm dịch vụ

  • Thời gian, chi phí và nhân công thực hiện tùy vào độ lớn của dự án doanh nghiệp triển khai
  • Cán bộ của chúng tôi sẽ tuân thủ mọi qui định do doanh nghiệp đặt ra
  • Bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, với những tư vấn và phản biện thích hợp đến chủ doanh nghiệp
Lợi ích khách hàng

  • Tin tưởng và an tâm với cán bộ Phản biện dự án Oracle chuyên nghiệp của chúng tôi
  • Khả năng triển khai dự án thành công, với hiệu quả cao nhất
Phạm vi công việc

  • Khảo sát và tìm hiểu hiện trạng doanh nghiệp
  • Thống nhất mục tiêu và qui cách làm việc
  • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện phản biện và chất vấn đơn vị thực hiện dự án
  • Báo cáo định kì đến chủ doanh nghiệp
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com