Nổi bật

Dịch vụ thi công giải pháp giám sát Oracle Firewall

Follow on Facebook

Tổng quan

Giám sát hoạt động truy cập dữ liệu nhạy cảm hệ thống là hoạt động cần thiết và quan trọng đối với một tổ chức doanh nghiệp có quản lý các loại dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ … Một tổ chức không trang bị giải pháp giám sát sẽ không thể phát hiện đầy đủ những nguy cơ, hiểm họa xảy ra cho tổ chức của mình.

Việc giám sát hợp lý, giúp tổ chức kịp thời phát hiện bất kì hành vi, nguy cơ vi phạm chính sách ANTT xảy ra. Nhờ vậ, tổ chức nhanh chóng đưa ra ra các biện pháp xử lý kịp thời, chống thất thoát dữ liệu. Oracle Firewall cũng cho phép giám sát chặt chẽ 100% mọi hoạt động xảy ra trong hệ thống dữ liệu Oracle, đa nền và hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau, ngay cả trên hệ thống Exadata.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Cần cài phần mềm giám sát trên các máy chủ khác máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Ảnh hưởng ít nhất đến tải hệ thống
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công mô hình giám sát Oracle Firewall
 • Mọi hoạt động vi phạm chính sách sẽ bị ghi vết và cảnh báo kịp thời đến người quản trị, nhờ vậy ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
 • Giải trình được mọi hiện tượng vi phạm chính sách ANTT
 • Bảo đảm dữ liệu nhạy cảm được bảo mật tốt nhất
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu giám sát của doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách giám sát đáp ứng yêu cầu tổ chức doanh nghiệp đưa ra
 • Lên phương án thực hiện mô giám sát mọi hành vi theo nhu cầu khách hàng
 • Cài đặt phần mềm Oracle Firewall và cấu hình giám sát theo chính sách giám sát tổ chức doanh nghiệp yêu cầu
 • Lập tài liệu về mô hình giải pháp giám sát theo nhu cầu
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com