Nổi bật

Dịch vụ thi công giải pháp kiểm quyền DBA với Oracle Database Vault (ODV)

Follow on Facebook

Tổng quan

Kiểm quyền truy cập thông tin là tiến trình kiện toàn bảo mật tiếp theo cần phải thực hiện sau khi đã thực hiện xác thực đủ tốt. Chúng ta cần bảo đảm người dùng được cấp đủ quyền, không thừa không thiếu.

Việc kiểm quyền hợp lý, giúp người dùng không lạm dụng quyền cũng như có những hành vi vi phạm chính sách sách an ninh thông tin của doanh nghiệp. Chúng ta quản quyền dựa trên nguyên tắc ‘Quyền tối thiệu’, không dựa vào sự tin tưởng hoặc lời hứa nào đó. Bên cạnh việc kiểm quyền người dùng cuối, chúng ta cũng cần áp dụng giải pháp kiểm quyền của cả người DBA, bằng cách phân tách vai trò cụ thể dữa người quản trị DBA và người làm công tác bảo mật dữ liệu.

Kiểm quyền DBA với Database Vault, cho phép tổ chức tùy biến phân tách vai trò của người DBA. Sau khi triển khai ODV, người DBA giờ chỉ có thể startup/open hệ thống hoặc tạo mới, xóa, tối ưu câu lệnh … nà không thể xem dữ liệu kinh doanh nhạy cảm.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Phân tách quyền hạn theo từng vai trò cụ thể
 • Có tác động lớn đến hệ thống do phải thay đổi phương thức quản quyền truy cập dữ liệu
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công mô hình kiểm quyền người quản trị DBA
 • Phân tách được các vai trò, như quản trị hệ thống, bảo mật, quản trị ứng dụng
 • Tuân thủ tối đa nguyên tắc “Quyền tối thiểu”
 • Bảo đảm dữ liệu nhạy cảm được bảo mật tốt nhất
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu quản quyền của doanh nghiệp
 • Phân tích mô hình quản quyền hiện tại của tổ chức
 • Lên phương án thực hiện mô hình quản quyền theo nhu cầu khách hàng
 • Cài đặt phần mềm, cấu hình và chuyển đổi mô hình quản quyền theo nhu cầu
 • Phối hợp bộ phận ứng dụng của khách hàng chỉnh lại phương án quản quyền ở mức ứng dụng nếu cần
 • Lập tài liệu về mô hình quản quyền theo nhu cầu đã ứng dụng
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com