Nổi bật

Dịch vụ thi công giải pháp mã hóa dữ liệu theo yêu cầu

Follow on Facebook

Tổng quan

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm có thể được xem là lớp bảo vệ cuối cùng nếu kẻ gian truy cập trái phép đến dữ liệu thành công. Nếu có mã hóa, chúng ta sẽ gia tăng thời gian nhìn thấy bản rõ dữ liệu lên, nhờ vậy nguy cơ lộ dữ liệu sẽ giảm đi đáng kể. Những doanh nghiệp có quản lý các loại dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, như: chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ thì nên mã hóa những trường dữ liệu quan trọng của hệ thống.

Chúng ta chỉ xem xét mã hóa các loại dữ liệu quan trọng, không mã hóa tùy ý khiện tải hệ thống tăng không cần thiết. Chúng ta có thể mã hóa nhiều cấp độ: mã hóa dữ liệu truyền, dữ liệu lưu trữ, mã hóa bản sao lưu hoặc dùng nhiều công cụ khác nhau để mã hóa một cách linh hoạt, như: API, ASO, TDE. Ngoài ra, chúng ta có thể mã hóa dữ liệu tại môi trường phát triển ứng dụng với kỹ thuật masking.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Cần cài phần mềm giám sát trên các máy chủ khác máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Tùy vào công cụ ứng dụng, mà mức độ ảnh hưởng đến hệ thống sẽ khác nhau
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công giải pháp mã hóa hoàn chỉnh cho tổ chức
 • Mọi dữ liệu nhạy cảm được mã hóa một cách hợp lý, tăng cường bảo mật cho dữ liệu
 • Bảo đảm dữ liệu nhạy cảm được bảo mật tốt nhất
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu mã hóa của doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách mã hóa đáp ứng yêu cầu tổ chức doanh nghiệp đưa ra
 • Lên phương án thực hiện giải pháp mã hóa dữ liệu nhạy cảm theo nhu cầu khách hàng
 • Lập tài liệu về giải pháp mã hóa đã ứng dụng vào tổ chức doanh nghiệp
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com