Nổi bật

Dịch vụ thi công giải pháp tăng cường hiệu năng và độ sẵn sàng hệ thống Oracle Real Application Cluster

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp có đặc thù kinh doanh đòi hỏi dữ liệu phải luôn luôn sẵn sàng khai thác tốt nhất, cũng như hệ thống hoạt động với hiệu suất cao nhất, thì Oracle RAC là giải pháp thích hợp để đáp ứng yêu cầu này.

Oracle RAC 11G hiện được đánh giá có sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản đầu tiên cũng như so với các sản phẩm cùng loại. Tuy nhiên, để tận dụng được tính năng ưu việt của Oracle RAC 11g như load-balancing, service, scan … thì hệ thống RAC này phải được cài đặt và cấu hình tinh chỉnh bởi những chuyên gia am hiểu thực thụ và nhiều trải nghiệm.

Đặc điểm dịch vụ

 • RAC tăng cường tính sẵn sàng mức Node
 • Thời gian thực hiện dưới 1 tháng. Nếu phải chuyển đổi dữ liệu từ cũ lên thì thời gian sẽ lâu hơn
 • Tùy chỉnh cấu hình các chức năng theo như cầu khách hàng, như service, scan, plug & play, policy-managed …
 • Tùy chỉnh cài đặt kiểu lưu trữ như ASM, ACFS, OCFS  …
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công hệ thống RAC với đầy đủ các chức năng cao cấp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
 • Hệ thống vừa đạt được tính sẵn sàng và hiệu suất hoạt động cao
Phạm vi công việc

 • Khảo sát hiện trạng nhu cầu hệ thống RAC của doanh nghiệp
 • Lên phương án và kế hoạch thực hiện phù hợp
 • Cài đặt và cấu hình tinh chỉnh hệ thống RAC
 • Chuyển đổi dữ liệu nếu cần
 • Kiểm thử
 • Lập tài liệu hệ thống
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com