Nổi bật

Dịch vụ thi công giải pháp tăng cường hiệu năng và phòng ngừa thảm họa Oracle Data Guard hoặc Oracle GoldenGate

Follow on Facebook

Tổng quan

Với những doanh nghiệp có đặc thù kinh doanh đòi hỏi dữ liệu phải luôn luôn sẵn sàng khai thác tốt nhất, cũng như nhu cầu đồng bộ dữ liệu giữa các site khác nhau, nhu cầu DR, thì công nghệ Oracle DataGuard hoặc Oracle GoldenGate là giải pháp thích hợp để đáp ứng yêu cầu này.

Oracle Data Guard và Golden Gate hiện được xem là hai giải pháp tương hỗ nhau đáp ứng mọi nhu cầu về đồng bộ dữ liệu, nhu cầu về giải pháp DR giữa các site hoàn hảo. Tùy theo nhu cầu khác nhau mà chúng ta ứng dụng giải pháp nào thì thích hợp, ví dụ doanh nghiệp muốn có một hệ thống standby giống hệ thống primary để phục chức năng báo cáo tức thời thì giải pháp Oracle Data Guard thích hợp, nhưng nếu 2 hệ thống primary & standby đa nền thì giải pháp Oracle GoldenGate lại là lựa chọn tốt nhất.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện dưới 1 tháng. Nếu phải chuyển đổi dữ liệu từ cũ lên thì thời gian sẽ lâu hơn
 • Tùy chỉnh cấu hình các chức năng theo như cầu khách hàng, như logical standby, physical, active-active …
 • Tùy chỉnh cài đặt và cấu hình broker, grid control hoặc auto failover theo nhu cầu khách hàng  …
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công hệ thống DR hoặc đồng bộ số liệu với đầy đủ các chức năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
 • Hệ thống vừa đạt được tính sẵn sàng và hiệu suất hoạt động gia tăng
Phạm vi công việc

 • Khảo sát hiện trạng nhu cầu hệ thống DR hoặc đồng bộ số liệu của doanh nghiệp
 • Lên phương án và kế hoạch thực hiện phù hợp
 • Cài đặt và cấu hình tinh chỉnh hệ thống Oracle
 • Chuyển đổi dữ liệu nếu cần
 • Kiểm thử
 • Lập tài liệu hệ thống
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com