Nổi bật

Dịch vụ tối ưu tinh chỉnh tốc độ hệ thống dữ liệu Oracle

Follow on Facebook

Tổng quan

Dù phiên bản mới nhất của phần mềm Oracle Database đã cải tiến và tự động đáng kể tác vụ tối ưu, tinh chỉnh. Tuy nhiên, hệ thống Oracle của doanh nghiệp vẫn có những lỗi chậm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các lỗi này không thể tự động tối ưu được.

Trước những lỗi chậm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ ứng dụng các kỹ thuật tối ưu đặc biệt để ngay tức thì khắc phục sự cố, đáp ứng nhu cầu kinh doanh tức thùy. Sau đó, sẽ áp dụng những giải pháp tinh chỉnh có tính căn cơ hơn nhằm giúp hệ thống sẽ hoạt động ổn định nhất trong tương lai.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện thường dưới 2 tuần, phụ thuộc nhiều vào từng trường hợp cụ thể
 • Có thể phải thiết kế lại một số cấu trúc dữ liệu hoặc phi chuẩn để đạt được hiệu quả tối ưu tốt nhất
 • Trường hợp năng lực máy chủ yếu thì cần nâng cấp năng lực máy chủ để đạt hiểu suất như mong muốn
Lợi ích khách hàng

 • Hệ thống dữ liệu hoạt động nhanh, ổn định như lúc bình thường hoặc hơn
 • Được cảnh báo và tư vấn những phương án cần phải làm để hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu
Phạm vi công việc

 • Khảo sát và phân tích hiện trạng lỗi
 • Xác định khối lượng công việc và mục tiêu tối ưu
 • Lên phương án và kế hoạch xử lý phù hợp
 • Kiểm thử
 • Lập tài liệu đã xử lý
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com