Nổi bật

Dịch vụ và giải pháp bảo đảm xác thực truy nhập hệ thống dữ liệu Oracle tập trung (OEU)

Follow on Facebook

Tổng quan

Xác thực là tiến trình kiện toàn bảo mật đầu tiên cần làm tốt để bảo đảm chỉ những người dùng hợp lệ mới truy nhập hệ thống thành công, không được có bất kì sai sót nào ở giai đoạn này.

Mô hình xác thực tập trung (Oracle Enterprise User) cho phép qui hoạch vai trò xác thực của các Cơ sở dữ liệu tập trung về một chỗ. Với cách này, mật khẩu và quyền người dùng sẽ được quản lý tại một Cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất, giúp chúng ta dễ dàng áp đặt các cơ chế kiểm truy nhập cũng như phân quyền một cách linh động nhất.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Cài đặt phần mềm OEU trên máy chủ khác máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Có tác động lớn đến hệ thống do phải thay đổi phương thức truy cập hệ thống nếu có
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công mô hình xác thực OEU
 • Tập trung hóa công đoạn quản lý định danh và kiểm quyền về một chỗ, giúp hệ thống Cơ sở dữ liệu chính tập trung xử lý các giao dịch kinh doanh tốt hơn
 • Là tiền đề để xây dựng mô hình xác thực SSO
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu xác thực truy cập hệ thống của doanh nghiệp
 • Phân tích mô hình xác thực hiện tại của tổ chức
 • Lên phương án thực hiện mô hình xác thực mới
 • Cài đặt phần mềm, cấu hình và chuyển đổi mô hình xác thực hiện tại lên OEU
 • Phối hợp bộ phận ứng dụng của khách hàng chỉnh lại phương án xác thực ở mức ứng dụng nếu cần
 • Lập tài liệu về mô hình xác thực OEU đã ứng dụng
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com