Nổi bật

Dịch vụ và giải pháp chứng thực một lần Oracle Single Sign On (SSO)

Follow on Facebook

Tổng quan

Xác thực là tiến trình kiện toàn bảo mật đầu tiên cần làm tốt để bảo đảm chỉ những người dùng hợp lệ mới truy nhập hệ thống thành công, không được có bất kì sai sót nào ở giai đoạn này.

Mô hình xác thực một lần (Oracle Single Sign-On) giúp giản tiện quá trình khai thác thông tin của người dùng cuối, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho tổ chức. Người dùng chỉ cần quản lý 01 tài khoản duy nhất, nhưng có thể truy cập đến tất cả các nguồn thông tin khác nhau. Với người quản trị, công tác quản lý truy nhập được tập trung về một chỗ, nhờ vậy có thể thiết kế và quản lý các phương thức truy cập hệ thống tốt hơn.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Cài đặt phần mềm xác thực SSO trên máy chủ khác máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Có tác động lớn đến hệ thống do phải thay đổi phương thức truy cập hệ thống nếu có
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công mô hình xác thực một lần Oracle SSO cho các phân hệ ứng dụng khác nhau
 • Tiến trình khai thác thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh được cải tiến nhờ công tác xác thực định danh được cải tiến đơn giản hơn, tập trung hơn và an toàn hơn
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu xác thực truy cập hệ thống của doanh nghiệp
 • Phân tích mô hình xác thực hiện tại của tổ chức
 • Lên phương án thực hiện mô hình xác thực một lần SSO
 • Cài đặt phần mềm, cấu hình và chuyển đổi mô hình xác thực hiện tại lên SSO
 • Phối hợp bộ phận ứng dụng của khách hàng chỉnh lại phương án xác thực ở mức ứng dụng nếu cần
 • Lập tài liệu về mô hình xác thực SSO đã ứng dụng
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com