Nổi bật

Dịch vụ và giải pháp giám sát truy cập hệ thống dữ liệu theo nhu cầu

Follow on Facebook

Tổng quan

Giám sát hoạt động truy cập dữ liệu nhạy cảm hệ thống là hoạt động cần thiết và quan trọng đối với một tổ chức doanh nghiệp có quản lý các loại dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ … Một tổ chức không trang bị giải pháp giám sát sẽ không thể phát hiện đầy đủ những nguy cơ, hiểm họa xảy ra cho tổ chức của mình.

Việc giám sát hợp lý, giúp tổ chức kịp thời phát hiện bất kì hành vi, nguy cơ vi phạm chính sách ANTT xảy ra. Nhờ vậy, tổ chức nhanh chóng đưa ra ra các biện pháp xử lý kịp thời, chống thất thoát dữ liệu. Hiện nay, có nhiều công cụ và mô hình giám sát đề xuất, như: giám sát nguyên bản Oracle (Native Audit), giám sát mô hình kiểu mạng Oracle Firewall, giám sát hãng thứ ba như DbProtect, Guardium, hoặc Sentrigo.

Tùy vào nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và ứng dụng giải pháp giám sát phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Cần cài phần mềm giám sát trên các máy chủ khác máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Tùy vào công cụ ứng dụng, mà mức độ ảnh hưởng đến hệ thống sẽ khác nhau
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng Cơ sở dữ liệu cần thực hiện
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công mô hình giải pháp giám sát mọi hoạt động truy cập dữ liệu dữ liệu nhạy cảm vi phạm chính sách ANTT của tổ chức doanh nghiệp
 • Mọi hoạt động vi phạm chính sách sẽ bị ghi vết và cảnh báo kịp thời đến người quản trị, nhờ vậy ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
 • Giải trình được mọi hiện tượng vi phạm chính sách ANTT
 • Bảo đảm dữ liệu nhạy cảm được bảo mật tốt nhất
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu giám sát của doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách giám sát đáp ứng yêu cầu tổ chức doanh nghiệp đưa ra
 • Lên phương án thực hiện mô giám sát mọi hành vi theo nhu cầu khách hàng
 • Cài đặt phần mềm và cấu hình chính sách giám sát theo chính sách giám sát mà tổ chức doanh nghiệp yêu cầu
 • Lập tài liệu về mô hình giải pháp giám sát theo nhu cầu
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com