Nổi bật

Dịch vụ và giải pháp kiện toàn an ninh tổng thể hệ thống Cơ sở dữ liệu tổ chức

Follow on Facebook

Tổng quan

An toàn thông tin chính là bảo vệ tài sản doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện các tổ chức lại chỉ đầu tư vào các giải pháp bảo mật mang tính vòng ngoài, như: đầu tư tường lửa, chương trình diệt virus, giám sát mạng … mà quên chú ý đến các giải pháp phòng chống hiểm họa từ chính các thành phần bên trong mạng nội bộ doanh ngiệp.

Với dịch vụ kiện toàn ANTT tổng thể cho tổ chức doanh nghiệp, chúng tôi giúp tổ chức doanh nghiệp đạt được cấp độ an toàn cao nhất. Chúng tôi từng bước xây dựng chính sách ANTT phù hợp, đánh giá yếu điểm và triển khai các công cụ giúp kiện toàn thông tin tổ chức một cách phù hợp nhất.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 3-6 tháng
 • Độ phực tạp của giải pháp tùy thuộc vào nhu cầu và số lượng hệ thống cần kiện toàn
 • Áp dụng nhiều công cụ giải pháp khác nhau để đếp ứng được nhu cầu ANTT của tổ chức doanh nghiệp đưa ra
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công bộ giải pháp giúp kiện toàn ANTT tổ chức doanh nghiệp muốn áp đặt
 • Hệ thống dữ liệu được bảo vệ theo chiều sâu với nhiều lớp bảo vệ khác nhau, tăng cường tối đa sự an toàn của dữ liệu
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu ANTT của doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách ANTT phù hợp yêu cầu đề ra
 • Đánh giá điểm yếu và vá lỗi thích hợp
 • Xây dựng giải pháp xác thực, quản quyền, giám sát và mã hóa phù hợp
 • Lập tài liệu về bộ giải pháp đã thực hiện
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com