Nổi bật

Dịch vụ và giải pháp xác thực truy nhập hệ thống dữ liệu Oracle theo nhu cầu

Follow on Facebook

Tổng quan

Xác thực là tiến trình kiện toàn bảo mật đầu tiên cần làm tốt để bảo đảm chỉ những người dùng hợp lệ mới truy nhập hệ thống thành công, không được có bất kì sai sót nào ở giai đoạn này.

Có khá nhiều cấp bậc xác thực khác nhau tùy vào nhu cầu và độ phức tạp của môi trường hệ thống thông tin của tổ chức mà chúng ta nên ứng dụng phù hợp. Với Oracle, chúng ta có thể dùng cơ chế xác thực bằng mật khẩu, chứng chỉ số, Wallet, Proxy, OEU hoặc SSO.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Có tác động lớn đến hệ thống do phải thay đổi phương thức truy cập hệ thống nếu có
 • Độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng
 • Sẽ cài đặt thêm các hệ thống phần mềm mới nếu ứng dụng OEU hoặc SSO
Lợi ích khách hàng

 • Lựa chọn và xây dựng thành công mô hình xác thực mới phù hợp với doanh nghiệp: mật khẩu, Proxy, Wallet, OEU hoặc SSO
 • Hạn chế được đa số các vấn đề về ATTT nếu làm tốt công đoạn này
 • Là cơ sở để đưa ra các bộ qui trình, chính sách ANTT và lựa chọn các bộ công cụ khắc phục phù hợp nhất với tổ chức
Phạm vi công việc

 • Xác định yêu cầu xác thực truy cập hệ thống của doanh nghiệp
 • Phân tích mô hình xác thực hiện tại của tổ chức
 • Tư vấn ứng dụng mô hình và phương pháp xác thực phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
 • Lên phương án thực hiện mô hình xác thực mới
 • Xây dựng và áp đặt cơ chế quản lý mật khẩu mạnh
 • Cài đặt phần mềm và cấu hình xác thực tùy theo nhu cầu của khách hàng
 • Phối hợp bộ phận ứng dụng của khách hàng chỉnh lại phương án xác thực ở mức ứng dụng nếu cần
 • Lập tài liệu về mô hình xác thực mới
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com