Nổi bật

Dịch vụ vá lỗ hổng và lỗi hệ thống Cơ sở dữ liệu

Follow on Facebook

Tổng quan

Hầu hết mọi hệ thống đều tồn tại những yếu điểm về bảo mật, vì vậy việc đầu tiên chúng ta cần là tiến hành đánh giá yếu điểm, lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trong “hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu” của tổ chức doanh nghiệp chúng ta. Kiện toàn ở góc độ phần mềm quản lý dữ liệu mà doanh nghiệp đang sử dụng, giúp phát hiện các lỗ hổng do bản thân phần mềm và các lỗi cấu hình gây ra.

Bằng việc vận dụng trải nghiệm chuyê trải nghiệm chuyên sâu nhiều năm của các chuyên gia VietPace, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá và tiến hành vá tất cả các lỗ hổng do phần mềm Cơ sở dữ liệu gây ra, cũng như các lỗ hổng do cấu hình yếu và người dùng gây ra.

Đặc điểm dịch vụ

 • Cần thực hiện “dịch vụ đánh giá điểm yếu bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu” trước
 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 1-3 tháng
 • Có tác động lớn đến hệ thống do phải cập nhật bản vá và sử cấu hình nếu cần thiết
 • Cần vá cả lỗ hổng phần mềm và lỗ hổng do yếu điểm cấu hình hoặc người dùng gây ra , nếu có
Lợi ích khách hàng

 • Vá thành công các lỗ hổng nguy hiểm
 • Là cơ sở để đưa ra các bộ qui trình, chính sách ANTT và lựa chọn các bộ công cụ khắc phục phù hợp nhất với tổ chức
Phạm vi công việc

 • Xác định các yêu cầu vá lỗi hệ thống của doanh nghiệp
 • Đánh giá hiện trạng và lên kế hoạch vá lỗi
 • Vá lỗi phần mềm nếu cần
 • Vá lỗi cấu hình nếu cần
 • Bản báo cáo kết quả vá lỗi và các khuyến nghị cần thực hiện
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com