Nổi bật

Đo và phân tích phần mềm

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả tầm quan trọng của việc đo đối với các dự án phần mềm
 • Chọn kiểu sơ đồ thích hợp để trình bày dữ liệu một cách hiệu quả nhất
 • Xác định các quy trình và mô tả các đặc trưng qui trình cơ bản
 • Xác định quy trình then chốt, sản phẩm và độ đo dự án và thu thập và phân tích dữ liệu liên quan:
  • Lịch biểu
  • Tài nguyên
  • Năng suất
  • Ngân sách
  • Giá trị thu được
  • Chất lượng
  • Quản lý rủi ro
  • Thay đổi
  • Sự hài lòng của khách hàng
  • Tinh thần làm việc tổ
  • Ước lượng
  • Dữ liệu lịch sử
 • Dùng dữ liệu thu thập được để quan lý và kiểm soát việc thực hiện dự án theo kế hoạch dự án
 • Quản lý thay đổi dự án sử dụng dữ liệu
 • Quản lý rủi ro dự án sử dụng dữ liệu
 • Trao đổi thông tin về tình hình dự án với các bên có liên quan sử dụng dữ liệu
 • Nắm bắt và sử dụng dữ liệu lịch sử
 • Xác định độ đo của riêng chúngvà thu thập và phân tích dữ liệu liên quan, xây dựng cách đo và phân tích các quy trình của riêng chúng
 • Nói ra và tránh các ngõ cụt đo phần mềm điển hình

Thời lượng: 5 ngày