Nổi bật

Đối tác

Với mạng lưới đối tác chiến lược mạnh mẽ và sâu rộng, chúng tôi bảo đảm cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất đến khách hàng:

 

1
Oracle là tên của một hãng phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới . Hiện Cisco cũng đang chuyển dịch chiến lược sang cung cấp dịch vụ ICT dựa trên nền tảng đám mây, dữ liệu lớn và di động.Chúng tôi đã liên kết cùng Oracle để triển khai các khóa học Cisco đến các doanh nghiệp thuốc khối Viễn thông, ngân hàng, chính phủ và bán lẻ.Chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt đẳng cấp OCM.Xem thông tin về Oracle.

3
IBM là tập đoàn công nghệ ICT toàn cầu, với doanh thu hàng năm hơn 100 tỉ đô. Hiện IBM đang chuyển dịch chiến lược sang cung cấp dịch vụ ICT dựa trên nền tảng đám mây, dữ liệu lớn và di động.Chúng tôi đã liên kết cùng IBM để triển khai nhiều khóa học IBM đến các doanh nghiệp thuốc khối ngân hàng và chính phủ.Xem thông tin về IBM.

5
Cisco là tập đoàn công nghệ lớn về mạng lưới và truyền dẫn. Hiện Cisco cũng đang chuyển dịch chiến lược sang cung cấp dịch vụ ICT dựa trên nền tảng đám mây, dữ liệu lớn và di động.Chúng tôi đã liên kết cùng Cisco để triển khai các khóa học Cisco đến các doanh nghiệp thuốc khối Viễn thông, ngân hàng và bán lẻ.Xem thông tin về Cisco.

6
Microsoft là tập đoàn công nghệ toàn cầu, chuyên cung cấp các dịch vụ giải pháp ICT cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện Microsoft cũng đang chuyển dịch chiến lược sang cung cấp dịch vụ ICT dựa trên nền tảng đám mây, dữ liệu lớn và di động.Chúng tôi đã liên kết cùng Microsoft để triển khai các khóa học quản lý đến các doanh nghiệp thuốc khối Viễn thông, ngân hàng và bán lẻ.Xem thông tin về Microsoft.
4
EC-Council là Hiệp hội thương mại điện tử Hoa kỳ, đây là một tổ chức tin học độc lập hướng vào các nội dung đào tạo CNTT và quản lý dựa trên nền mở không phụ thuộc vào một hãng công nghệ cụ thể.Chúng tôi đã liên kết cùng EC-Council để triển khai các khóa học về kĩ năng và quản lý đến các doanh nghiệp thuốc khối Viễn thông, ngân hàng và bán lẻ.Xem thông tin về EC-Council.