Nổi bật

Fast Track IT Project Management

Follow on Facebook

FAST TRACK IT PROJECT MANAGEMENT

 

 1. Giới thiệu

Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể nhận biết một cách dễ dàng nhất trong công việc quản lý dự án đặc biệt trong các dự án CNTT. Khoá học này còn cung cấp các bài tập thực tiễn có định hướng cho học viên có thể áp dụng vào công việc thực tế bằng các hoạt động của một người quản lý các dự án IT thực thụ từ khi bắt đầu đến kết thúc thành công dự án. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình của PMI là người có kinh nghiệm và được công nhận bởi PMI giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển nghề nghiệp cũng như có thể tham dự các kỳ thi Quốc tế.

Toàn bộ chương trình tập trung vào 5 nhóm tiến trình cơ bản và 9 đặc điểm đặc trưng cho hầu hết các dự án.

 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Giám đốc dự án, Trưởng ban dự án, Trưởng nhóm dự án, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm cấp cao, chuyên gia quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp và chuyên viên trong các công ty nhỏ và vừa. Khóa học này đặc biệt có ý nghĩa đối với các chuyên gia có quan tâm đến vấn đề tối đa hóa giá trị dự án.
 1. Điều kiện tham gia khóa học
 • Đã có kinh nghiệm về quản trị dự án CNTT
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Có khả năng quản trị thành công những dự án CNTT lớn trong và ngoài nước
 1. 5. Nội dung khóa học
 • Project Management Framework and Process Group
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Project Management Professional Responsibility