Nổi bật

Foundstone Ultimate Hacking

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học:

Đánh giá, xâm nhập và đảm bảo an toàn mạng máy tính

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức để học viên học cách phân tích và xác định mục tiêu của tin tặc và những kẻ xâm nhập nguy hiểm từ đó cung cấp cho học viên kiến thức để đánh giá an toàn và đảm bảo an toàn mạng máy tính đem lại lợi thế ưu việt của tổ chức trong thời đại công nghệ cao. Khóa học này sẽ giúp người học nắm được các kỹ thuật, các cách thức xâm nhập, các công cụ mới của tin tặc để có thể tấn công và phòng thủ hệ thống mạng và các ứng dụng. Kết hợp lý thuyết và thực hành, khóa học sẽ từng bước thực hiện các cuộc tấn công, tiến hành kiểm tra thâm nhập, và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng Internet, mạng Intrnet, và hệ thống các máy trạm. Thông qua việc tận dụng các kỹ thuật và phương pháp bảo mật, học viên có thể chủ động bảo vệ tài nguyên quan trọng bên trong và bên ngoài trước các mối đe dọa nguy hiểm.

Mục tiêu khóa học: Khóa học cung cấp các kiến thức để học viên:

  • Có thể phát hiện ra tin tặc và những kẻ xâm nhập nguy hiểm, phân tích và phát triển mục tiêu nhằm vào các tài nguyên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Có thể có một chiến lược tìm kiếm những điểm yếu để phát hiện ra các nguy cơ mất an toàn thông tin
  • Có phương pháp kiểm tra xâm nhập McAfee Foundstone
  • Có phát triển tư duy của một kẻ tấn công nguy hiểm và xác định các nguy cơ thực sự cho tổ chức, doanh nghiệp.
  • Sử dụng hiệu quả các phương pháp và công cụ của tin tặc trong một môi trường có kiểm soát và an toàn
  • Phát triển bộ công cụ bảo mật riêng từ các công cụ đã qua kiểm tra và thử nghiệm

Đối tượng tham gia khóa học:

Chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị mạng, chuyên viên an ninh, chuyên viên kiểm toán, chuyên viên tư vấn liên quan đến mạng và hệ thống an ninh nên tham dự khoá học này.

Yêu cầu kiên thức

Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành UNIX/Windows và các nguyên tắc bảo mật

Các khóa học tiếp theo

Nội dung khóa học:

Tất cả các nội dung của khóa học được hỗ trợ bởi bài tập thực hành, bài lab được thiết kế đặc biệt giúp tiếp thu kiến thức tốt hơn. Các bài tập trên lớp cùng kinh nghiệm thực tế của giảng viên sẽ cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn cần thiết đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng Intranet và Internet của các tổ chức