Nổi bật

Introduction to CMMI-DEV V1.3 (CMMI V1.3)

Follow on Facebook

Giới thiệu khóa học

Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của nó. Mỗi yêu cầu của mô hình CMMI sẽ được thảo luận chi tiết để người tham gia có thể hiểu được mô hình và giải thích từng thực hành để áp dụng trong tổ chức của họ.

Khóa học này không chỉ giúp bạn hiểu hơn các mô hình, các khái niệm và thực hiện chúng trong tổ chức, mà còn giúp bạn hiểu khái quát về CMMI-SVC và CMMI-ACQ. Các ví dụ thực tế hơn cũng sẽ được thảo luận để hiểu trọn vẹn từng thực hành.

 

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham gia khóa đào tạo, học viên có thể

  • Hiểu khái quát về CMMI Product Suite
  • Quen thuộc với những nội dung và cấu trúc của các mức độ trưởng thành từ 1 tới 3 của CMMI cũng như mức độ năng lực từ 0 đến 5
  • Hiểu biết những thành phần, khái niệm chính, các cấu trúc mô hình trong CMMI và những mối quan hệ quan trọng giữa hai đại diện
  • Nhận thức các hành vi đặc trưng ở mỗi mức độ trưởng thành

Hiểu được làm thế nào có thể thực hành CMMI trong tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến ​​cải tiến quy trình

Thời lượng : 5 ngày