Nổi bật

ITIL V3 foundation

Follow on Facebook

Giới thiệu khóa học

ITIL (IT Infrastructure Library – Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin) là một tập hợp những thực hành tốt nhất cho việc quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và cơ sở hạ tầng CNTT. Những thực hành tốt nhất bao gồm tất cả các quy trình Quản Lý Dịch Vụ và Cung Cấp Dịch Vụ, cũng như giới thiệu các khái niệm về một Service Desk được thiết kế để cải tiến chức năng của Help Desk thông thường.

Khóa học này giới thiệu về ITIL, Quản Lý Dịch Vụ CNTT (ITSM), và các quy trình chính thuộc khuôn khổ Những Thực Hành Tốt Nhất ITIL. Khóa học ITIL Foundation kết hợp kỹ năng giảng dạy xuất sắc từ các chuyên viên/giảng viên ITSM có kinh nghiệm với một tình huống trực quan VESMTM để mô phỏng tình huống thực tế và giới thiệu các quy trình ITIL chính. Kết quả của khóa học này là nâng cao kiến thức, hiệu quả học tập và trở thành một chuyên viên am hiểu về ITSM được chứng nhận.

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham dự khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Xác định và đánh giá cao các quy trình ITIL khác nhau liên quan đến Quản Lý Dịch Vụ CNTT
  • Hiểu được lợi ích kinh doanh của các quy trình này và làm thế nào để tích hợp chúng vào mô hình dịch vụ CNTT của doanh nghiệp
  • Hiểu được sự kết hợp giữa CNTT trong tổ chức và toàn thể doanh nghiệp
  • Tìm hiểu khái niệm ITSM thông qua một mô phỏng thú vị, tương tác và các tình huống thực tế để áp dụng vào thực tiễn dễ dàng hơn trong tương lai
  • Đạt được “Chứng chỉ Foundation trong Quản Lý Dịch Vụ CNTT”

Thời lượng

5 ngày