Nổi bật

Kết thúc dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực ICT

Follow on Facebook

Tiếp nối sự thành công trong 02 năm vừa qua (2014 và 2015) về triển khai các khóa đào tạo hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông – với 50% là Nguồn ngân sách nhà nước và 50% Nguồn học phí doanh nghiệp đóng góp. Năm nay, VietPace tiếp tục nhận được sự tin tưởng và triển khai thành công 05 khóa học cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (năm 2014 triển khai 12 khóa, năm 2015 triển khai 08 khóa).

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, VietPace tổ chức các khóa đào tạo:

Khóa “Quản lý dự án phần mềm” giúp học viên nắm được qui trình quản lí một dự án phần mềm, cơ cấu, nhiệm vụ và hoạt động của các nhóm chuyên môn trong dự án, các rủi ro phát sinh trong quá trình quản lí và các biện pháp khắc phục.

4bf414019467ea9f4f0ec6b2601a13fe878d1f51af3ecd23a7pimgpsh_fullsize_distr

Khóa “Đào tạo nhận thức nâng cao về an toàn thông tin cho cán bộ quản lý” (02 lớp), khóa học này giúp các học viên nhân thức về vai trò chủ chốt của các lãnh đạo CNTT, đưa ra những cảnh báo, xu hướng và thách thức mà các tổ chức phải đối mặt về an toàn an ninh thông tin, các công cụ an ninh, lỗ hổng bảo mật và các xu hướng công nghệ mới…

da7d08aa074b5b6fa5b10d8c8711d17a5c57e250204b516d2dpimgpsh_fullsize_distr

Khóa “Đào tạo công nghệ điện toán đám mây” giới thiệu cho các học viên về các cách thức đọc và ghi dữ liệu, cách thức làm việc với WebView cùng HTML5, làm thế nào để thiết lập cũng như truy cập vào các dịch vụ web, cũng như cách thức tạo ra các đối tượng Broadcast Receiver.

dsc_3287

Khóa “Đào tạo lập trình cho thiết bị di động” cung cấp cho học viên các kiến thức quan trọng và kinh nghiệm cần thiết để tận dụng lợi ích từ kinh doanh và kỹ thuật của điện toán đám mây, giúp cho việc tìm hiểu, để xây dựng và triển khai điện toán đám mây cho tổ chức doanh nghiệp, giới thiệu về đặc điểm của việc triển khai Cloud, mô hình dịch vụ, lợi ích và thách thức. Các vấn đề hạ tầng trong điện toán đám mây, giải pháp và thực tế để chuyển đổi sang điện toán đám mây.

 20160813_084711dsc_3284