Nổi bật

Khóa đào tạo tầm quan trọng và độ ảnh hưởng của SMAC đối với công nghệ

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng và kiến thức sau:

  • Tổng quan về các công nghệ mới nổi: mạng xã hội, thiết bị di động, dữ liệu thông minh, dữ liệu lớn và điện toán đám mây
  • Hiểu biết về mạng xã hội, thiết bị di động, dữ liệu thông minh, dữ liệu lớn và điện toán đám mây
  • Tác động của công nghệ mới nổi đối với dịch vụ, thiết kế và sản phẩm phần mềm
  • Những cân nhắc, xu thế, chuẩn hóa và mô hình thiết kế chuẩn đối với các công nghệ mới

Thời lượng: 5 ngày