Nổi bật

Kỹ năng quản lý Công nghệ thông tin-Truyền thông cho CIO

Follow on Facebook

Kỹ năng quản lý Công nghệ thông tin-Truyền thông cho CIO

 

 1. Giới thiệu

Thế giới hiện nay đang chuyển đổi mạnh từ nền kinh tế công

nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Quản lý thông tin theo đó cũng chuyển đổi theo mô hình quản lý tri thức. Trước tình hình như vậy, việc thúc đẩy các ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực nhằm tăng hiệu quả, hiệu năng để phát triển kinh tế, xã hội là một điều tất yếu. Do vậy, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT ổn định, đồng bộ và thống nhất, mọi tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư nhân hay nhà nước đều cần có đội ngũ CNTT giỏi và đặc biệt là phải có người lãnh đạo quản lý về CNTT.

 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Giám đốc thông tin ( CIOs)
 • Giám đốc CNTT
 • Những người quản lý CNTT và truyền thông cấp cao.
 1. Điều kiện tham gia khóa học
 • Đã có kinh nghiệm về quản lý hệ thống CNTT
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham dự sẽ đạt được những kỹ năng :
  • Cách tiếp cận và mô hình quản lý CNTT-TT cho các tổ chức doanh nghiệp
  • Nhận thức về vai trò và thách thức của CIO trong các tổ chức doanh nghiệp hiện đại
  • Hình thành chiến lược và kế hoạch quản lý CNTT-TT hiệu quả cho các dự án CNTT-TT, vai trò của mô hình quản lý CNTT-TT
  • Tiến hành kiểm soát dịch vụ qua việc áp dụng tái kĩ nghệ qui trình nghiệp vụ (BPR)
  • Lập ngân sách và kế hoạch thực hiện dự án quản lý CNTT-TT
  • Cách thức tiếp cận việc quản lí nhân lực và các khía cạnh cần thay đổi
 1. 5. Nội dung khóa học
 • Giới thiệu
 • Xu hướng công nghệ chủ chốt và công việc của CIO
 • Lập kế hoạch và xây dựng chiến lược quản lý CNTT-TT
 • Mô hình quản lý CNTT-TT cho các tổ chức doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch cho dự án quản lý CNTT-TT
 • Tái kĩ nghệ qui trình nghiệp vụ (BPR)
 • Triển khai dự án quản lý CNTT-TT
 • Quản lí qui trình thay đổi cho dự án CNTT-TT
 • Tóm tắt bài giảng