Nổi bật

Kỹ thuật viết mã ứng dụng Oracle an toàn

Follow on Facebook

Giới thiệu:

Khóa học này giúp học viên biết được những kỹ thuật tấn công phổ biến nhất vào Oracle10g từ đó có thể đưa ra giải pháp bảo vệ. Nếu bạn đang vận hành một CSDL Oracle10g thực tế, bạn cần học khóa học này để bảo đảm an toàn cho dữ liệu.

Mục tiêu:
-Chứng chỉ bảo mật VOSCP (Dev) phiên bản Oracle10g của VietPace cấp nếu đạt kì thi cuối khóa
–      Hiểu và thực hiện được các kỹ thuật tấn công nguy hiểm nhất vào Oracle
–    Khả năng đánh giá điểm yếu và giám sát truy vết hệ thống
–    Giáo trình khóa học được biên soạn bằng tiếng Việt
–    Các phần mềm bảo mật dùng cho khóa học
–    Được tham khảo miễn phí hàm trăm đầu sách kiện toàn bảo mật và tấn công
–    Được tham khảo giải pháp bảo mật từ chính hãng www.appsecinc.com

Đối tượng tham gia:

–  Chuyên viên quản trị Oracle Database
–  Phát triển ứng dụng Oracle PL/SQL
–  Chuyên gia tư vấn bảo mật
–  Chuyên gia bảo mật
–  Quản lý hệ thống tin học Oracle

Điều kiện: Đã tham gia khóa học “Chống tấn công Oracle” (Oracle Anti-hacking)

Thời lượng: 16 giờ