Nổi bật

Lập trình Android

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học:

Khóa học cung cấp các kiến thức để học viên

  • Hiểu về các ứng dụng trên điện thoại di động hiện nay
  • Xác định các thành phần của nền tảng Android, công cụ và SDKs cho việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android
  • Tìm hiểu việc phát triển các ứng dụng cơ bản Android
  • Quản lý dữ liệu, quản lý kết nối

Thời lượng: 7 ngày