Nổi bật

Lập trình Apple IOS căn bản

Follow on Facebook

 

Mục tiêu khóa học:

Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cơ bản để phát triển được các ứng dụng  trên những thiết bị di động sử dụng HĐH iOS của Apple.

  • Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ điều hành iOS, MAC OS.
  • Hiểu các phương pháp khác nhau để phát triển ứng dụng cho iOS
  • Nắm vững ngôn ngữ lập trình Objective-C, kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện cho iOS, công cụ lập trình XCODE
  • Ngôn ngữ Objective C giúp học viên có thể chuyển tiếp từ kiến thức lập trình sẵn có trên hệ điều hành Windows sang lập trình ứng dụng cho các thiết bị iOS như iPhone, iPod, iPad.
  • Có khả năng phân tích và phát triển ứng dụng một cách độc lập.
  • Kết thúc khóa học Lập trình IOS cơ bản học viên sẽ xây dựng một ứng dụng tự chọn trên iOS

Thời lượng : 5 ngày.