Nổi bật

Lập trình Apple IOS nâng cao

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học: Khóa học Lập trình iOS được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để phát triển được các ứng dụng trên những thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS của Apple. Đây là khóa học toàn diện để trở thành một lập trình viên iOS chuyên nghiệp có kiến thức rộng và thời gian thực hành lập trình trên iOS đủ dài. Học viên tốt nghiệp thành công khóa học này sẽ có khả năng thực hiện các dự án iOS đa dạng.

  • Hiểu các phương pháp khác nhau để phát triển ứng dụng cho iOS
  • Nắm vững ngôn ngữ lập trình Objective-C, kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện cho iOS
  • Có khả năng phân tích và phát triển ứng dụng một cách độc lập.
  • Xây dựng

    một ứng dụng tự chọn trên iOS.

  • Có khả năng kết hợp, tùy biến nhiều công nghệ, kỹ năng để xây dựng app chuyên nghiệp.

Thời lượng: 5 ngày