Nổi bật

Oracle database security best practices

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học hướng dẫn học viên sử dụng các tính năng của CSDL Oracle để đảm bảo an ninh bảo mật, đáp ứng các chính sách, tiêu chuẩn an toàn thông tin của tổ chức. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng giám sát và kiểm soát ở mức sâu các thành phần của CSDL Oracle. Giảng viên của khóa học là những chuyên gia về an ninh bảo mật CSDL Oracle sẽ trao đổi, chia sẻ các tình huống thực tế, các lỗ hổng bảo mật và cách khắc phục.

Đối tượng tham gia

  • Quản trị CSDL Oracle
  • Nhân viên an ninh bảo mật

Thời gian khóa học : 5 ngày