Nổi bật

Oracle DBA best practices

Follow on Facebook

Mục tiêu:

Khóa học được thiết kế nhằm hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến quản trị CSDL Oracle từ cơ bản đến nâng cao thông qua đó giúp cho học viên có thể thực hiện những nhiệm vụ quản trị CSDL vừa và lớn từ cơ bản đến phức tạp. Ngoài ra đặc điểm nổi bật của khóa học là chia sẻ rất nhiều các tình huống, những kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan đến việc quản trị CSDL và các giải pháp xử lý thông qua đó giúp người quản trị có thể nắm bắt kiến thức và kỹ năng quản lý CSDL của mình một cách tối ưu nhất và hiệu quả nhất.

Thời lượng: 5 ngày