Nổi bật

Oracle GoldenGate best practices

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến quản trị và cài đặt Oracle Goldengate từ cơ bản đến nâng cao thông qua đó giúp cho học viên có thể thực hiện những nhiệm vụ cài đặt và quản trị các hệ thống đồng bộ CSDL vừa và lớn từ cơ bản đến phức tạp. Ngoài ra đặc điểm nổi bật của khóa học là chia sẻ rất nhiều các tình huống, những kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan đến việc cài đặt và quản trị Oracle Goldengate của các giảng viên đã tham gia vào các dự triển khai các hệ thống đồng bộ CSDL rất lớn, phức tạp và các giải pháp xử lý tối ưu thông qua đó giúp cho học viên có thể nắm bắt kiến thức và kỹ năng của mình một cách tối ưu nhất và hiệu quả nhất

Thời lượng : 5 ngày