Nổi bật

Oracle SQL tuning best practices

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học:

Khóa học “Oracle SQL Tuning Best Practices” được thiết kế riêng biệt nhằm cung cấp cho học viên những hiểu biết chuyên sâu về tinh chỉnh và tối ưu hóa các câu lệnh SQL trong Oracle và làm thế nào để định dạng, tinh chỉnh các báo cáo sử dụng câu lệnh SQL với hiệu quả cao nhất. Trong hàng thập kỷ qua, các kinh nghiệm thực tế trên thế giới về CSDL đều được Oracle vận dụng và đưa vào các đặc tính của Oracle, giảng viên sẽ chia sẻ các bí quyết và kinh nghiệm thực tế của mình trong việc tinh chỉnh và tối ưu hóa chuyên sâu cho các câu lệnh SQL trên nền tảng công nghệ Oracle.

Khóa đào tạo giúp cho học viên nắm vững các phương pháp, kỹ năng và các bộ công cụ toàn diện cho phép nhanh chóng xác định và tinh chỉnh, tối ưu hóa các câu lệnh SQL một cách hiệu quả nhất trên nền tảng công nghệ Oracle

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia quản trị hệ thống CSDL, lập trình viên, những người đã có kiến thức và hiểu biết với các câu lệnh SQL.

Thời lượng: 05 ngày