Nổi bật

Bảo mật hệ điều hành di động

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học

Khóa học bảo mật hệ điều hành di động cung cấp cho học viên những kỹ năng kinh nghiệm cần thiết để giảm thiểu các điểm yếu, các rủi ro đối với hệ điều hành di động. Hạn chế những cuộc tấn công  thông qua dịch vụ hệ điều hành di động. Khóa học tập trung vào phương pháp thiết lập an toàn trên hệ điều hành di động dựa trên nền tảng kỹ thuật của điện thoại di động, cách khắc phục, chính sách an toàn, giải pháp trên nhiều thiết bị di động, các thiết bị thông minh trên nền tảng IOS ( IPhone, IPad, Android, Blackberry và Windows Phone.

Đối tượng tham gia

Đối tượng là các chuyên gia công nghệ thông tin, các lập trình viên phần mềm, các chuyên gia bảo mật và các nhà quản lý  công nghệ thông tin

Thời gian đào tạo

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung đào tạo : vui lòng liên hệ số điện thoại 0462780050 hoặc email contact_hn@vietpace.com