Nổi bật

Professional scrum master (PSM)

Follow on Facebook

Giới thiệu:

Khóa đào tạo Professional Scrum Master (PSM) cung cấp những thông tin và công cụ để bảo đảm rằng những người tham dự hiểu rõ về Scrum và áp dụng tốt vào thực tiễn. Ngoài những vấn đề cơ bản về Scrum (khung làm việc, cơ chế, các vai trò của Scrum), chương trình còn bao gồm cách sử dụng Scrum để tối ưu hóa giá trị, năng suất và tổng chi phí sở hữu các sản phẩm phần mềm. Học viên sẽ được đào tạo thông qua hướng dẫn và các bài tập nhóm, được thử thách phản ứng nhanh để hiểu rõ hơn về những gì phải làm khi trở về nơi làm việc.

Ken Schwaber thiết kế khóa PSM lần đầu tiên vào năm 2009 như là một bản cập nhật quan trọng của Certified Scrum Master (CSM) mà ông đã sáng tạo vào năm 2002. Từ năm 2009, khóa đào tạo PSM đã được duy trì và nâng cao thường xuyên bởi Scrum.org thông qua sự đóng góp của Ken và các chuyên gia khác trong Scrum.org, hệ thống các Chuyên Gia Đào Tạo Chuyên Nghiệp Về Scrum.

Scrum.org duy trì chương trình giảng dạy và các tài liệu xác định cho khóa học Professional Scrum Master cũng như lựa chọn các chuyên gia ưu tú nhất để phụ trách những khóa học này. Mỗi chuyên gia có những kinh nghiệm và chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả các học viên sẽ được đào tạo cùng một nội dung cốt lõi trong khóa học. Điều này cải thiện khả năng của họ để vượt qua các kỳ đánh giá Professional Scrum Master và áp dụng Scrum ở nơi làm việc.

Thời lượng: 4 ngày