Nổi bật

Project Management Knowledge Areas

Follow on Facebook

PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE AREAS

 

 1. Giới thiệu

Khóa học tập trung vào những nguyên lý, phương pháp luận, kỹ thuật và công cụ cho các kỹ sư dự án nhằm lên kế hoạch, thiết kế, giám sát và quản lý dự án cho các hệ thống phức tạp và phát triển sản phẩm, bao gồm quản lý sự thay đổi và quản lý rủi ro. Các kỹ thuật sử dụng như phương pháp đường tới hạn (CPM) và kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình (PERT); các công cụ quản lý vòng đời của dự án – nhằm tích hợp các dự án để cải thiện quá trình và chất lượng. Ứng dụng kết hợp giữa các tiêu chuẩn công nghiệp và công cụ tiên tiến để phát triển các dự án dựa trên nguyên tắc của quản trị dự án cơ sở.

 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Giám đốc dự án, Trưởng ban dự án, Trưởng nhóm dự án, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm cấp cao, chuyên gia quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp và chuyên viên trong các công ty nhỏ và vừa. Khóa học này đặc biệt có ý nghĩa đối với các chuyên gia có quan tâm đến vấn đề tối đa hóa giá trị dự án.
 1. Điều kiện tham gia khóa học
 • Đã có kinh nghiệm về quản trị dự án CNTT
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Nắm bắt các nguyên lý hướng dẫn về kỹ thuật và quản lý dự án.
 • Đạt được các kiến thức nhằm làm việc với kế hoạch dự án và giám sát kỹ thuật bao gồm PERT, CPM, WBS.
 • Hiểu biết về tầm quan trọng của việc tích hợp dự án và mô hình vòng đời dự án.
 • Thêm kinh nghiệm về mô hình ý niệm dự án.
 • Phân tích chiến lược, chiến thuật và phối cảnh hoạt động của dự án.
 • Nắm bắt các nguyên nhân khi vượt quá thời gian biểu và ngân sách; các biện pháp phòng tránh.
 • Giới thiệu về quản lý sự thay đổi và quản lý rủi ro trong dự án và tính hiệu quả.
 • Thành thạo trong các kỹ thuật quản lý dự án.
 1. 5. Nội dung khóa học
 • Ngày 1

  • Vòng đời dự án và tổ chức
  • Tiến trình quản lý dự án
  • Quản lý tích hợp dự án

  Ngày 2

  • Quản lý phạm vi dự án
  • Quản lý thời gian dự án

  Ngày 3

  • Quản lý chi phí dự án
  • Quản lý chất lượng dự án

  Ngày 4

  • Quản lý nguồn nhân lực cho dự án
  • Quản lý thông tin

  Ngày 5

  • Quản lý rủi ro dự án
  • Quản lý mua sắm dự án

  6.Tiến trình học:

  • Nắm bắt các kiến thức đặc biệt và quan trọng.
  • Nắm bắt toàn diện các hướng dẫn học thuật và các thuật ngữ quan trọng và khái niệm.
  • Thực hiện các bài kiểm tra nhằm nâng cao hiểu biết.