Nổi bật

Quản lý dự án theo tiêu chuẩn CMMI và AGILE/SCRUM

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Xây dựng các dự án phần mềm thành công luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với mọi tổ chức doanh nghiệp, trong đó, vai trò, sự hiểu biết và kinh nghiệm của người quản lí dự án phần mềm luôn được xem như một kiến trúc sư không thể thiếu trong sự thành công của dự án.

Mục tiêu của khóa học giúp cho người quản trị dự án phần mềm các kỹ năng thực tế, cộng với việc đưa ra những  khuôn khổ, những bài thực hành tốt nhất và phương pháp luận hiện đại nhất để quản lý những dự án phần mềm phức tạp mang tầm cỡ quốc tế một cách hiệu quả nhất.

Thời lượng: 5 ngày