Nổi bật

Quản trị CNTT theo chuẩn COBIT

Follow on Facebook

Giới thiệu:

COBIT là một mô hình quản trị CNTT thống nhất trong quá trình kết hợp và áp dụng nhiều khuôn khổ khác như ISO, ITIL, CMMi  …, các kiến thức hiểu biết và áp dụng COBIT sẽ góp phần

  • Tăng cường sự gắn kết giữa CNTT và chiến lược phát triển của tổ chức
  • Quản trị hệ thống CNTT một cách hiệu quả
  • Tạo ra sự hiểu biết và một ngôn ngữ chung cho tất cả các bên liên quan trong hệ thống quản lý và phát triển của tổ chức
  • Xây dựng hình ảnh và danh tiếng của tổ chức với bên thứ ba và quản lý cấp cao

Khóa học Nền tảng của khung quản trị CNTT theo chuẩn COBIT 5.0 trong 5 ngày sẽ chia sẻ những thông tin nền tảng, cấu trúc và nội dung của khung quản trị CNTT theo chuẩn COBIT 5.0. Khóa học sẽ đề cập đến những lợi ích quan trọng của khung quản trị CNTT và giải thích phương pháp áp dụng hiệu quả khung quản trị CNTT theo chuẩn COBIT vào thực tế của các tổ chức. Bên cạnh đó, khóa học còn giúp các nhà quản lý, lãnh đạo nắm vững phương pháp áp dụng hiệu quả vào thực tiễn thông qua các ví dụ thực tế và các case studies

Khóa học còn đề cập đến tất cả các thành phần khác nhau của bộ công cụ COBIT, chẳng hạn như hướng dẫn đảm bảo và hướng dẫn quản lý. Khóa học giúp các nhà quản lý, lãnh đạo hiểu sâu hơn việc làm thế nào để áp dụng khung quản trị CNTT theo chuẩn COBIT một cách hợp lý và hiệu quả thông qua phương pháp tiếp cận tương tác.

Mục tiêu khóa học:

  • Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững các kiến thức sau
  • Hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của quản trị CNTT
  • Hiểu vấn đề cơ bản của khung hệ thống kiểm soát
  • Hiểu được cấu trúc cơ bản và việc áp dụng chuẩn COBIT 5.0 vào khuôn khổ quản trị CNTT

Thời lượng: 5 ngày